Kinesiologi

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa muskelspänningen. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring. 

Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.

Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Efter en serie olika muskeltester gör kinesiologen sin behandling. Behandlingen inom kinesiologin görs först och främst inom fyra olika grundområden:

   Strukturell/mekanisk behandling:  massage av bl.a. triggerpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och muskelträning, mjuk behandling av skallbenen, käkled och bäcken.

      Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling:  massage, pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära punkter.

    Nutrition/näringskemisk behandling:  vitaminer och mineraler, kosttillskott, näringspreparat, örter, essenser och homeopatiska preparat.

    Mental/emotionell behandling:  visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andningsövningar. En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter. Både kroppsligt och själsligt. 

  • Ovanstående text om kinesiologi är skriven under copyright © av Mac Pompeius Wolontis  www.kinesiologi.se


BEHANDLINGAR

Kortfattad beskrivning


Akupunktur/Akupressur

När jag utför denna behandlingsform utgår jag från kroppens energisystem och använder mig av punkter från meridianerna. Med akupressuren lägger jag oftast ett tryck med fingrarna eller med en pallperpenna. Med enklare ord skulle man kunna säga att jag gör detta för att antingen ta bort blockeringar, ”öka eller sänka” farten i energiflödet.


Biomagnetism

Biomagnetism ingår också i begreppet magnetbehandlingar, eller frekvensmedicin, och är en metod baserad på de effekter som magneter utövar på kroppen.

Man applicerar magneter på olika ställen på kroppen som jag letar fram. Detta görs med kläderna på. Behandlingstiden för biomagnetism är ca 20 minuter och i regel behövs det tre behandlingar eller mer. Två kroppsdelar med motsatt polaritet men med samma frekvens, bildar ett s.k. magnetpar. I kroppsdelen med positiv pol bildas en sur miljö, i kroppsdelen med en negativ pol bildas istället en basisk miljö. Genom att applicera magneter på dessa ställen så återställer man pH- värdet till neutralt. Vill du läsa mer om denna metod så kan du gå in på min lärares hemsida 

http://www.grimstahl.com/biomagnetism.html


CranioSacral terapi

Namnet kommer sig av det CranioSacrala systemet där ryggmärgsvätskan pulserar och pumpas ut från kraniet ner i ryggraden till sakrum. Det är en väldigt mjuk behandlingsmetod där jag använder mig av händerna och lägger på ett lätt tryck. Jag behandlar huvudet och ansiktets ben samt ryggrad, kotor enda ner till svanskotan. Men även andra delar av kroppen som är i behov av det. Mer information om detta kan hitta här: 

http://www.kraniosakral.se/terapi.aspKopping

Kopporna placeras på huden, man skapar sedan ett vakuum i kopporna genom att suga ut luften. Effekten av detta är att huden och det ytliga muskellagret dras in i kopporna.Kopparna placeras på de akupunkturpunkter som ska stimuleras, eller på den plats som smärtar, och får stanna där mellan 5 till 15 minuter. Man kan också applicera lite olja och försiktigt föra koppen fram och åter över ett begränsat område.


Massage

Jag utför flera olika massagetekniker; En lite djupare flödesmassage som känns, vid den jag använder olja. En lättare som är skön och avslappnande, sedan en som jag gör lite ovanför kroppen. Dessa massager påverkar våra chakran. Jag utför även triggerpunktsmassage där jag går in och trycker/håller på punkter som strålar och släpper spänningar. Sedan kör jag muskelmeridianer där jag också går in på punkter som kan känns ordentligt som kan lätta flödet i musklerna och även den släpper spänningar.


N.E.P.

Neuroenergetic Psychology


Näring/kosttillskott

Vi alla behöver näring för att leva och alla har sina egna behov, likväl som bilen fungerar på sin bensin och inte går så bra om man tankar fel. Beroende på vart i livet du befinner dig så förändras även dina individuella behov. Jag testar genom kinesiologin vilka brister och behov du har just nu. Jag brukar oftast tillsätta superfoods vilket är i princip vanlig föda och därefter örter, vitaminer, mineraler och kosttillskott.Smärta

Här utgår jag också från kinesiologin och vill hitta orsaken till smärtan, vilket kan ta några behandlingar för att komma helt till bukt med. Jag använder mig även av akupunktur/akupressur, CST, reflexologi och öronakupunktur här men också andra behandlingar som behövs beroende på orsak och problem.


Stress

Min stressbehandling utgår från hur din HPAaxel ligger vilket jag kollar genom muskeltester. Därefter kollar jag vilken behandlingsmetod som passar på just dig och om det behövs stödjas upp med näring.


Öronakupunktur/pressur

Detta är en kraftfull behandlingsform som ofta ger överraskande snabba resultat vid en mängd olika besvär, både akuta och kroniska. Öronakupunkturen är också ett utmärkt komplement till alla övriga behandlingar. Via örats akupunkturpunkter når du hela kroppen. Jag jobbar oftast med öronfrön, i syfte att klienten under ca 10 dagar framåt fördjupar sin behandling genom att 3 gånger per dag stimulera punkter relaterade till den behandling du fått.